Geloof beïnvloedt levensstijl positief

Welke levensstijl typeert christenen? Horen kerkgangers in hun gemeente ook iets over fair en duurzaam inkopen en wat doen ze ermee? Deze en andere vragen zijn gesteld in de Micha Monitor, een onlangs uitgevoerd onderzoek naar gedrag en levensstijl rondom sociale en ecologische gerechtigheid. 

 

Micha Nederland startte in 2007 met de Micha Cursus, een cursus over goed en recht doen. Het netwerk van 24 kerkgenootschappen en non-profit organisaties roept al jaren, met name kerken en gemeenten, op om bezig te zijn met gerechtigheid. Niet alleen in preken binnen de kerken, maar ook praktisch in buurt, stad of elders in de wereld.

 

Recht doen
De centrale vraag achter de Monitor was of kerken en hun leden de boodschap van Micha oppakken en daarmee op hun eigen wijze in de praktijk aan de slag gaan. De oproep naar gerechtigheid is geen nieuw geluid in de kerken. Deze komt voort uit de aloude Bijbelse boodschap van Micha de profeet en anderen die oproepen om te zien naar armen en hulpbehoevenden en om hen recht te doen.

 

Uit het onderzoek van de Monitor blijkt dat ook in 2012 kerken een belangrijke rol spelen bij de invulling van de levensstijl van kerkgangers. Maar voorgangers brengen een thema als ‘sociale gerechtigheid’ vaker en makkelijker aan de orde dan ‘ecologische gerechtigheid’.

 

Meer tijd
Opvallend is daarbij dat de kerkganger, meer dan de gemiddelde Nederlander, tijd, geld en aandacht aan zijn hulpbehoevende medemens besteedt. Een meerderheid van de kerkgangers ziet het als een Bijbelse opdracht om zich te bekommeren om armoede en onrecht. Dat geldt met name voor gereformeerden en evangelischen.

Kerkgangers lijken het moeilijker te vinden om invulling te geven aan een duurzame levensstijl. Wat betreft een duurzame levensstijl onderscheiden Rooms-Katholieken en PKN-ers zich vaker positief: ze gaan bewust om met electriciteit, gas en water.