Gat in ons evangelie

Wat vraagt God van ons in de strijd tegen armoede?

 

Maandag 17 oktober wordt op Slot Zeist het boek Het gat in ons evangelie gepresenteerd van Richard Stearns, directeur van World Vision Amerika. Stearns ontdekte dat christenen, waaronder hijzelf, maar al te graag een stuk uit het evangelie overslaan. En dat stuk noemt hij het gat in ons evangelie. In het boek doet hij verslag van zijn persoonlijke zoektocht naar wat God vraagt van ons in de strijd tegen armoede.

 

Stearns stelde zichzelf een aantal confronterende vragen. Met name over at God van hem verwachtte en wat zijn rol moest zijn in deze wereld.

In het boek Het gat in ons evangelie vertelt hij over deze zoektocht. In een rieten hut in Oeganda luisterde hij naar het ontroerende verhaal van een jonge wees. Hij hoorde het aan en begreep dat het evangelie zonder zorg voor de armen niet compleet is. Hij begon de bijbel te bestuderen, maar ook de statistieken over welvaart en armoede. Hij las én herlas de woorden van Jezus met andere ogen. Richard ontdekte dat de werkelijke boodschap van het evangelie veel verder gaat dan onze redding alleen.

 

Micha Nederlandvoorzitter Marnix Niemeijer neemt maandag 17 oktober een eerste exemplaar van dit boek in ontvangst.