Faire keuze

Kiest de gemiddelde kerkganger voor faire producten? En: zien kerken het nut in van duurzaam beleggen?

Nog niet zo veel. Althans zo bleek uit twee verschillende onderzoeken die de laatste tijd zijn uitgekomen.

 

Veel christenen zijn weliswaar doordrongen van het idee dat armoede en Bijbelse gerechtigheid niet samengaan.

Ze geven daarom ook veel en vaak aan goede doelen. Maar het eigen leefgedrag daar op aanpassen is een tweede.
Dat valt vaak niet mee.

 

Goede doelen

Uit onderzoek van Woord en Daad e.a. bleek dat kerkgangers veel en vaak geven aan goede doelen.

Opvallend ook dat Evangelischen, die minder verdienen, nog méér doneren.
Maar faire producten kopen, dus gebruiksartikelen die eerlijk of duurzaam geproduceerd zijn, ligt moeilijker.

Belemmeringen zijn: vermeende hoge prijzen, (on)vindbaarheid en onbekendheid over de doeltreffendheid.

 

Onbekend en onbemind

Een tweede onderzoek van VBDO en Oikocredit toonde onlangs aan dat kerken veelal nog onbekend zijn met verantwoord beleggen.
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) concludeerde: “Duurzaamheid ligt dicht aan tegen de missie van kerken, niet alleen vanuit de rentmeestergedachte, maar ook vanwege de zorg voor de samenleving. In andere landen zoals de VS nemen kerkelijke fondsen vaak het voortouw als het gaat om duurzaam beleggen of om het aanspreken van bedrijven op duurzaam ondernemen. Des te opmerkelijker is het om te constateren dat Nederlandse kerken bij hun beleggingen duurzaamheid nauwelijks aandacht geven. (…) Vaak wordt alleen met de baten van die investeringen een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke missie. Een gemiste kans vindt de VBDO. ‘Kerken kunnen met duurzame investeringen juist bijdragen aan hun ideële missie. Laat je geld voor je werken aan een betere wereld’”, zegt VBDO-directeur Giuseppe van der Helm.”