Verhalen

Hier volgen de de komende tijd verhalen van mensen over de hele wereld. Via onze partnerorganisaties willen we een kijkje geven in de situaties die het coronavirus wereldwijd veroorzaakt. Op veel plekken geldt dat de coronacrisis een crisis op een al bestaande crisis is. Het zijn soms confronterende, moeilijke en kwetsbare verhalen, maar ook verhalen van hoop en veerkracht. 

 

Corona-noodhulp in Noordoost-India

 

Sinds de laatste week van maart verkeert India in een min-of-meer absolute lockdown. Die treft vooral de armen en de arbeidsmigranten. Toen de lockdown werd afgekondigd, liepen duizenden mensen langs de wegen om thuis te komen. Sommige mensen liepen tot wel 600 kilometer of meer, vanuit een grote stad naar hun thuisdorp. Snel kondigde de overheid maatregelen aan om het arme deel van de Indiase bevolking te helpen, maar die hulp bereikt hen mondjesmaat. Dat leidt tot acute nood bij miljoenen gezinnen.

 

Hoe kunnen lokale partnerkerken en -organisaties van Verre Naasten, de GZB en CGK voor deze mensen van betekenis zijn?

 

Lees verder

 

De algemeen secretaris van de RPCNEI-kerken in Noordoost-India vertelt over de noodhulp die ze verlenen in hun directe omgeving.

Verhalen vanuit Nederland: Prostituees door corona extra kwetsbaar voor uitbuiting

 

Bid mee om nieuw perspectief voor deze mannen en vrouwen 

 

Anna werkt in een dorp ergens in Nederland, in één van de betere seksclubs. Haar dochtertje woont bij een oppas in Spanje. Ze probeert haar zo vaak mogelijk te zien. Haar moeder wordt ouder en wordt verzorgd door haar zus in Santa Domingo. Anna werkt lange dagen en stuurt elke maand geld naar haar dochter en haar moeder.

 

Maar nu is alles anders. De club is dicht. De eerste weken kon ze nog wel in de club blijven wonen, maar de clubeigenaar wilde de tijd gebruiken om de club op te knappen. Ze kon intrekken bij een vaste klant. Een aardige man, waar ze wat klusjes doet. Met het verstrijken van de weken horen hier ook ‘seksuele diensten’ bij.

 

Anna heeft geld gevraagd bij de gemeente, maar dat is afgewezen. Ze komt niet in aanmerking voor de regelingen die beschikbaar zijn gesteld. 

 

Het Leger des Heils kent veel vrouwen zoals Anna. We helpen en proberen perspectief te bieden. We bieden trainingen, we maken een CV en zoeken samen naar ander werk en huisvesting. Ook kunnen we hen ondersteunen met een kleine bijdrage, voor boodschappen en treinkaartjes of geld voor familie.

 

Lees het hele verhaal van Anna en het Leger des Heils

Onderneemster Shamim in Zuid-Sudan vreest dat haar familie zal verhongeren

 

Shamim is een van de vele vrouwen die zich in 2018 aansloten bij de naaiopleiding van World Vision. Een naaimachine en stoffen waren toen een onderdeel van de opstartkit.

 

Algauw kreeg Shamim in haar gemeenschap bekendheid als naaister. In haar eentje verdiende ze de kost voor een groot gezin: haar moeder, vier broers en zussen en haar eigen kinderen. Haar florissante bedrijf betekent dan ook alles voor haar.

 

In de regel verdient Shamim tussen de $16 en $100 per week. Maar na 21 maart – de dag waarop de regering besloot dat de scholen dicht moesten om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen – kwam er steeds minder geld in het laatje.

 

Lees verder

Verhalen vanuit Nederland: HipHelpt

 

Een oudere dame, moeder van een dochter met een beperking, belt ons. Zij vertelt ons dat zij longproblemen heeft en dat de huisarts haar met klem geadviseerd heeft haar dochter niet meer op bezoek te laten komen. Zij is hierdoor erg geëmotioneerd. Zij vraagt ons of wij iets kunnen betekenen voor haar dochter, want die is nu wel erg eenzaam. Eén van onze vrijwilligers belt haar nu regelmatig. 

 

Gebedspunt 
Bid voor mensen die (juist nu) eenzaamheid ervaren. Dat zij op het spoor worden gebracht van mensen, kerken en organisaties die kunnen helpen en er willen zijn. 

 

Lees verder

‘Als ik niet werk, hebben mijn kinderen geen eten’

 

Ze is 22 jaar en brengt drie kinderen groot. Dat doet ze alleen, een partner is niet in beeld. Haar naam is Kirian. Zes dagen per week verkoopt ze fruitcocktails en geschild fruit. Van dat schamele inkomen, betaalt ze de huur, eten, kleding, de doktersrekening en alle andere kosten die het leven brengt. Kirian knoopt de eindjes aan elkaar. En dan… is er opeens een lockdown. COVID-19 eist zijn tol.

 

Kirian: “Als ik thuisblijf en mijn fruit niet verkoop, is er geen geld en kan ik mijn kinderen niet te eten geven. Maar door de lockdown verkoop ik minder en is mijn inkomen nog lager dan normaal. Dat is een probleem. Helemaal omdat de voedselprijzen zijn gestegen.”

 

Hoe gaat Kirian met de situatie om? Wat betekent haar geloof voor haar? Wat kan Compassion voor Kirian en haar kinderen betekenen?

 

Lees verder

A Rocha Internationaal in tijden van corona

 

A Rocha internationaal is als christelijke natuurbeweging werkzaam in 20 landen. In veel landen hebben de projecten te lijden onder de Covid-19 uitbraak. Maar er zijn ook hoopvolle berichten. Zo worden in Uganda families en scholen door A Rocha ondersteund met de aanschaf van een tippy tap, waardoor handen wassen met weinig water mogelijk wordt. Ook helpen bio-sand water filters gezinnen en scholen aan schoon water. Esther Nabisere uit Kampala zegt hierover: “Vanwege de lockdown hebben we nu bijna geen inkomen. Ik dank God dat we toch…”

 

Lees verder

Wat betekent corona voor een vluchtelingengezin in Nederland?

 

De vader van de Eritrese Hana Zeru (16) reageerde heftig op het uitbreken van Covid-19. Hij raakte in paniek toen mensen winkelschappen leeg hamsterden. Hij was bang dat hij zijn kinderen niet meer te eten kon geven, en dat ze honger zouden lijden.

 

Hana vertelt dat haar vader voor zijn informatie afhankelijk is van Arabische zenders die de risico´s op besmetting hoger inschatten dan Nederlandse zenders, waardoor Hana en haar broertjes niet meer naar buiten mochten toen het coronavirus uitbrak. Hana kijkt zelf met haar broertjes naar het jeugdjournaal, en vindt dat Nederland…

 

Lees verder

Noodhulp en hoop op de Filipijnen

 

Nineveh en Noel vertellen over de corona-noodhulp die geboden wordt op de Filipijnen: