Gespreksvragen 

Op deze pagina vind je een aantal gespreksvragen die je helpen over het thema door te denken. Je kunt ze individueel, maar ook samen met je (digitale)kring of gespreksgroep gebruiken. Ook kun je de vragen aan het einde van de overdenking aan de luisteraars meegeven om (thuis) tijdens de koffie over door te praten. 

 

Vragen voor jezelf  

 1. Herken je het dat deze coronatijd je stilzet? Hoe?
 2. Over welke onderwerpen of thema’s word je extra aan het denken gezet?
 3. Als je kijkt naar de wereld op dit moment, welk onrecht raakt jou dan het meest?
 4. Hoe kun jij de oproep uit Micha 6:8 vertalen in je eigen leven?
 5. Wie wil jij zijn in en na deze crisis? Gebruik hier eventueel de vragen voor in het kader ‘gedachten oefening’.

 

Lees Mattheus 28:16-20 

Jezus is gekomen om het genadejaar van de Heer uit te roepen, het koninkrijk van God. Hij zegt dat alle macht in de hemel en op de aarde aan hem is gegeven, en dat Hij met ons is, tot aan de voltooiing van deze wereld. Dat mag je weten, dat Hij altijd met je is.

Lees nog eens het begin van vers 20. Wat zijn die dingen die Hij ons heeft opgedragen (met Micha 6:8 in je gedachten)?

Gedachten oefening: Stilgezet. En hoe nu verder?

 

Beantwoord voor jezelf de komende week elke dag de volgende vragen. Dit kan kort, lang, schrijvend, in je telefoon, met foto’s of via Instagram. Zoek naar een manier die bij jou past. Breng deze dingen daarna ook bij God in gebed.

Vragen:

 • Waar ben ik dankbaar voor?
 • Wat heb ik vandaag gezien/ opgemerkt?
 • Wat wil ik vasthouden na de coronacrisis?

Tip: vraag vrienden of je partner om dit ook te doen en kom na een week digitaal bij elkaar om eens te kijken en te delen wat jullie zijn tegengekomen. Als je je vertrouwd voelt met elkaar kun je ook met elkaar bidden.

Gespreksvragen  voor (bijbel)kring en gespreksgroepen

 1. Herken je het dat deze coronatijd je stilzet? Hoe?
 2. Hoe kunnen wij als gemeente van Christus Zijn opdracht om recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God in deze tijd vormgeven?
 3. Wat zijn de dingen die Jezus ons heeft opgedragen? (Mattheus 28:20) Bespreek dit en schrijf het ook op voor jezelf.
 4. Doe (eventueel) met elkaar de komende week bovenstaande gedachten oefening.

Bijbelteksten

 

Micha 6:8 (NBV)

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

 

Mattheus 28:16-20 (NBV)

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’