Collecte suggesties 

Wil je collecteren voor een doel dat aansluit bij deze extra Micha Zondag? We geven je graag enkele suggesties:


Partnerprojecten 

Micha Nederland is een netwerk dat bestaat uit christelijke goede doelen, maatschappelijke

organisaties en (nationale) kerken en diaconieën die het belangrijk vinden dat er in de Nederlandse kerken aandacht is voor gerechtigheid. Veel van deze partners hebben momenteel de mogelijkheid om specifiek hulp te bieden in (dreigende) noodsituaties vanwege corona. Bekijk op deze pagina de projecten die onze partners hebben opgegeven. 

 

Een lokaal diaconaal doel

Collecteer en steun een lokaal diaconaal doel. Vaak heb je als lokale gemeente ook diaconale projecten die je steunt waarin ‘goed en recht’ wordt gedaan. Wellicht is dat wel bij jullie in de stad of buurt of een project ergens anders in de wereld? Een mooie gelegenheid om hier op de extra Micha Zondag voor te collecteren.

 

Aangezien dit een extra Micha Zondag is, hebben we ervoor gekozen om Micha Nederland geen collectedoel te laten zijn. We willen jullie stimuleren om te collecteren of een gift te geven voor die plekken waar hulp nodig is i.v.m. met de gevolgen van corona en de impact van de lock downs op vele kwetsbare mensen wereldwijd.

Partner projecten 

Micha Nederland is een netwerk. Een aantal van onze partners hebben collectedoelen opgegeven. Zit de partner die je zoekt er niet bij? Kijk dan op onze netwerk pagina. 

 

Verre Naasten 

Wereldwijd raakt de coronacrisis miljoenen mensen, vooral in regio’s met veel armoede en kwetsbare zorgstelsels. Lokale partnerkerken en -organisaties van Verre Naasten, de GZB en CGK bieden daarom diaconale noodhulp in hun directe omgeving, waar zij de mensen en de noden kennen. Via ons gezamenlijke noodhulpplatform Kerkenhelpenkerken.nl ondersteunen we deze kerken en organisaties.

Bid mee én geef voor deze noodhulp.

Kijk voor meer informatie en collecte-mate

rialen op: https://verrenaasten.nl/corona

HipHelpt

Ondersteun het werk van HipHelpt financieel 
Ook in deze tijd staan we met onze hulpbieders uit diverse kerken klaar voor buurtgenoten.  Door de uitbraak van het coronavirus komen veel mensen in moeilijkheden. Denk hierbij aan ouderen, kwetsbare mensen of mensen uit de zorg. Wij brengen hulpbieders uit de lokale kerk in contact met iemand in de buurt die in deze periode wel wat hulp kan gebruiken.  Doneren kan via iDEAL op  www.hiphelpt.nl of via ons rekeningnummer: NL98 RABO 0334890306 

 

Geef je tijd 
Draag bij als kerk(leden) aan de nood in de buurt en geef je op als hulpbieder of neem contact op met HipHelpt hoe je kunt starten met HipHelpt in jouw woonplaats. Klik hier voor meer informatie.

Compassion

Wereldwijde kerk biedt hulp

Meer dan ooit is Compassion dankbaar voor de lokale kerken waarmee ze samenwerken. Zij kennen als geen ander de nood van de gezinnen in de gemeenschap en bieden hulp. Als wereldwijde kerk staan we om hen heen. Met een bijdrage aa

n COVID-19 noodhulp worden gezinnen via de lokale kerk voorzien van voeding, schoon water, medicatie, hygiënekits of

 andere dagelijkse benodigdheden.

Kijk voor meer informatie op: www.compassion.nl/corona

GAVE 

Kinderen kunnen niet bij elkaar komen voor bijbelclub.

Daarom maakt Gave elke week een nieuwe aflevering van de digitale kinderclub voor vluchtelingenkinderen. Elke week is er een nieuwe aflevering met een filmpje van een bijbelverhaal en twee 

 

opdrachtjes. Zo horen vluchtelingenkinderen ook nu over God die van ze houdt Kijk ook op: www.gave.nl/onlineclub 

Breng Gods liefde bij deze kinderen en steun de Gave onlineclub. Hier kunt u online doneren: https://www.gave.nl/steun-gave/geef-uw-geld/doneren

 

World Vision

World Vision zet zich in voor kwetsbare kinderen, voor wie de secundaire effecten van de corona-pandemie en de bijbehorende lockdown desastreus zijn. Het aantal kinderen wat sterft aan ondervoeding, dreigt met 40% te stijgen, voor malaria is dit cijfer 50%. Het risico op kinderarbeid en kindhuwelijken stijgt voor miljoenen kinderen. 30 jaar armoedebestrijding dreigt teniet te worden gedaan. Helpt u mee om dit te voorkomen? www.worldvision.nl/corona

A Rocha 

In deze tijden worden we stilgezet bij wat echt van waarde is en bij hoe we met de schepping omgaan. De bescherming van kostbare natuurgebieden komt door Covid-19 echter in de knel. Zoals het herstel van het unieke ‘Dry Forest’ aan de kust van Peru. Steun dit project en help A Rocha Peru inheemse bomen aan te planten zodra dit weer mogelijk is.

 

Maak je bijdrage over naar: IBAN NL45 TRIO 2000 6140 43 t.n.v. Stichting A Rocha Nederland, te Amersfoort. Vermeld daarbij Dry Forest Conservation Project, A Rocha Peru.

 

Meer weten: https://www.arocha.pe/en/projects/dry-forest-project/

 

Leger des Heils

Help ons dichtbij te blijven!

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers. Op dit moment zijn die gesloten vanwege de coronacrisis. Maar onze hulp is harder nodig dan ooit. We moeten dit op manieren doen die recht doen aan de anderhalvemeter-samenleving. Op verschillende locaties brengen wij de warme maaltijden daarom thuis langs bij mensen. Op sommige plekken is een digitaal ‘koffie-uurtje’ ontstaan. We bellen onze bezoekers, onze soepfietsen gaan extra de straat op, er zijn sportlessen op straat. 

Kijk voor meer informatie op: www.legerdesheils.nl