Groeien in delen

“Wij bevestigen dat de God van de Bijbel, de God is die liefheeft en recht vraagt. (.) Onrecht heeft echte gezichten – vernederde arme mensen behandeld als handelswaar, onrecht en geweld tegen vrouwen en kinderen, consumentisme en onbeperkte luxe in het gezicht van armoede en onderdrukking, religie zonder gerechtigheid. Wij zijn geroepen om daar over te treuren, zelfs te rouwen, omdat het Gods hart breekt. (.) We verlangen ernaar om te groeien in de kennis van onze liefdevolle en barmhartige Vader, zodat ons leven en bediening kan groeien en Gods mededogen, Zijn compassie, kan weerspiegelen.”

 

Bovenstaande is een fragment uit een tekst opgesteld ná de driejaarlijkse internationale Michaconferentie afgelopen september in Thun, Zwitserland. Wereldwijd zijn nu in 84 landen meer dan 530 kerken en organisaties aangesloten bij Micah Network. Samen proberen we met name kerken en christenen aan te sporen om recht te doen. Dat betekent niet alleen preken over gerechtigheid, zoals op Micha Zondag 14 oktober, maar ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Voor veel kerken in het Zuiden van de wereld ligt armoede praktisch op de stoep. Kerken combineren dan van nature woord en daad, door bijvoorbeeld scholing te bieden, maaltijden of mensenhandel te veroordelen.

 

Als Nederlandse kerken kunnen we veel leren van anderen. Want hoe fair, duurzaam en betrokken op buurt en wereld zijn wij eigenlijk? Dat leidt dan misschien tot simpele maar doeltreffende dingen als zonnepanelen op het kerkdak, een maandelijkse wijkschoonmaak door kerkleden, een rekening bij een bank die zeker niet in wapenhandel belegt of heel eenvoudig een kopje eerlijke koffie na de dienst.