De G20 verklaart corruptie en belastingontwijking tegen te gaan

148.000 handtekeningen van over de hele wereld zijn vorige week uitgereikt aan de G20. Samen met een open brief aan de wereldleiders werd  er aandacht gevraagd voor het tegengaan van corruptie en belastingontwijking . Na 2 jaar campagne kwam hiermee ook de wereldwijde Exposed campagne  tot haar hoogtepunt.

 

De G20 verklaarde afgelopen zondag maatregels te stellen en te implementeren om belastingontwijking tegen te gaan een het gebruik van financiële informatie mogelijk te maken voor landen wereldwijd.

 

In de afgelopen twee jaar heeft Micha Nederland samen met Micha Internationaal en 150 anderen landen zich wereldwijd ingezet om aandacht te vragen voor corruptie en belastingontwijking. Micha Nederland is dan ook verheugd dat deze stappen van de G20 zal leiden tot een grotere financiële transparantie. Niet alleen voor de rijke landen, maar voor alle landen. Joel Edwards, hoofd van de Exposed Campagne in Londen zegt hierover:  ‘‘Deze afspraken van de G20 zijn meer dan welkom. Want corruptie doet juist de armen in de wereld het meeste pijn’. Landen die rijk zijn aan grondstoffen lopen miljarden mis vanwege fiscale afspraken die veroorzaken dat winst over de hele wereld wordt verschoven door het gebruik van belastingparadijzen. De G20 geeft nu een duidelijke boodschap af dat dit soort gedrag diefstal is en moet stoppen’.  Maar Edwards heeft ook een kritische noot: ‘We willen de komende maanden concrete stappen zien en verwachten niets minder dan dat de werkwijze, en daarmee de implementatie van deze stappen, publiekelijke informatie wordt. Anders zal deze transparantie alleen ten goede komen van de rijke landen’.

 

In de verklaring geeft de G20  vier  manieren waarop corruptie en belastingontwijking (met name door multinationals) zal worden tegengegaan. Ten eerste dient belasting betaald te worden in het land waar de winst wordt gemaakt. Verschuivingen van winst hebben tot gevolg dat sommige multinationals weinig tot geen belasting betalen. Met deze (toekomstige) maatregelen worden ook de bekende ‘belastingparadijzen’ aangepakt.  Als tweede moet er sprake zijn van automatische uitwisseling van fiscale informatie. Niet alleen voor de  92 landen voor wie dit nu al mogelijk is,  maar juist ook voor ontwikkelingslanden.  De G20 wil daarom, ten derde, de informatiestromen inzichtelijk gaan verzamelen. Het moet duidelijk worden wie er ‘echt’ profiteren van de bedrijfswinsten. Tot slot is de Exposed campagne ook blij met het nieuwe plan om de specifieke corruptierisico’s van winningsindustrieën vast te stellen en deze uiteindelijk te kunnen ondervangen.

 

Amanda Jackson was in Brisbane om namens de ‘Exposed’ deelnemers de open brief  en 148.000 handtekeningen te overhandigen: ‘Corruptie gedijt op geheimhouding. En met deze toezeggingen van de G20 zal het moeilijker zijn om in het verborgene te opereren. Het is nodig dat deze informatie toegankelijk wordt’

 

De besluiten van de G20 zijn de resultaten van 2 jaar lang werken aan corruptie en fiscale kwesties door de G20 commissies en de OESO. Voor de Exposed campagne, in Nederland ondersteund door Micha Nederland, markeren deze besluiten en het overhandigen van de open brief en handtekeningen  het hoogtepunt van deze campagne.  

 

Kijk voor meer informatie over Exposed op: http://www.exposedcampaign.com/blog/112