Corruptie in de preek

Komende tijd zetten het Micha netwerk, de wereldwijde Evangelische Alliantia (WEA) en de wereldraad van kerken (WCC)  samen het thema corruptie centraal. Op Micha Zondag, 20 oktober,  preken kerken van Zuid-Amerika tot Afrika en Europa over armoede als gevolg van corruptie.

 

Corruptie is een van de belangrijkste veroorzakers van armoede . Veel zuidelijke NGO’s en kerken worstelen er mee, maar ervaren tegelijkertijd dat hier nog veel te weinig aandacht voor is. Daarom roepen met name de kerken uit het ‘Zuiden’ van de wereld de kerken uit het Noorden op om aandacht te vragen voor en te preken over corruptie. Zoals bijvoorbeeld het ontwijken van belasting door Westerse bedrijven in armere landen , waardoor noodzakelijke  voorzieningen als scholen en ziekenhuizen niet van de grond komen.

 

Miljoen handtekeningen
De Michabeweging is daarom de actie ‘Exposed: shining a Light on corruption’ gestart. Met een speciale petitie, de Global Call, roept de G20  op om corruptie krachtig aan te pakken. Micha mikt op een miljoen handtekeningen. Het netwerk hoopt deze Global call vervolgens in november 2014 aan de G20 aan te bieden.

 

Voorafgaand aan deze petitie hoopt men dat veel mensen letterlijk stil willen staan bij corruptie door ervoor te bidden en wakes te organiseren rondom dit thema. Daarnaast preken honderden Nederlandse kerken op 20 oktober over Jacobus 5 vers 4 onder het motto: ‘Ik hoor jullie klacht’.