Corruptie en theologie

BARNEVELD – Wie bij corruptie denkt aan een foute Afrikaanse president of een sjoemelende minister in Azië, heeft het niet begrepen.

Dat zegt Joel Edwards, internationaal directeur van Micah Challenge. Hij prest de kerken tot theologische bezinning op corruptie.

 

Wat is het belangrijkste obstakel in de strijd tegen armoede wereldwijd? Die vraag van de internationale Michacampagne aan medewerkers in Afrika en Azië leidde tot een eenduidig antwoord, vertelt internationaal directeur Joel Edwards. ‘Corruptie.’

 
Profetisch

Hier ligt een profetische taak voor de kerk, vindt hij. Dat vraagt allereerst theologische bezinning.

Het is opmerkelijk dat juist in de afgelopen maanden, mede als gevolg van de economische crisis en de druk op de overheidsfinanciën, veel aandacht voor corruptie is. En dat in haar vele verschijningsvormen: gebrek aan transparantie, omkoping, het ontduiken of omzeilen van de belastingen. Edwards stelt dan ook tevreden vast dat de Michacampagne met zijn strijd tegen corruptie ‘precies op het goede moment zit’.

 
Strijd tegen onrecht

Hij sprak er gistermiddag over op een Inspiratiemiddag van Micha Nederland in Barneveld. Zijn organisatie wil staan voor een beweging van christenen in meer dan 84 landen die de strijd aanbinden met armoede en sociale ongerechtigheid. Als uitgangspunt geldt de bekende Bijbeltekst Micha 6:8: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’

(…)


Waarom legt Micha nadruk op het bestrijden van corruptie?

‘Het wordt door onze mensen in Afrika en Azië gezien als het belangrijkste obstakel in het bestrijden van armoede. In Afrika verliezen landen vijfentwintig procent van hun bruto nationaal product door corruptie. In totaal gaat het volgens een voorzichtige schatting om een biljoen dollar wereldwijd. Hier ligt een profetische taak voor de kerk, dit onderwerp moet op de agenda. Daartoe willen we kerken, bedrijven en overheden uitdagen, in die volgorde. Punt is dat de kerk erg langzaam is op dit dossier. Toen ik een vriend van me, voorganger in Jos, Nigeria, vertelde over onze plannen, begon hij flink te zuchten. Kunnen jullie niet beter bij die andere groepen beginnen, grapte hij.’


Is het corruptievraagstuk onoplosbaar?

‘Als ik je vraag of alle mensen op deze wereld verzoening met God bereiken, of dat het iedereen lukt geheiligd te leven, dan weten we dat dat niet het geval is. Maar is dat dan een reden te stoppen met de verkondiging van het evangelie en het aansporen tot een christelijk leven? God maakt zelf een punt van corruptie, en dus is voor ons vooral de vraag belangrijk waar we beginnen. We willen een tendens in gang zetten om corruptie aan te pakken en we venten dit uit om de kerk in actie te laten komen. De kerk bekleedt een unieke positie, dat is precies waarom we vragen morgen de mobiele telefoons een dag uit te zetten: we zijn erbij betrokken, ook wij hebben bloed aan onze handen.’

Voorgaande is slechts een fractie van het artikel, het hele interview is te lezen op de site van het ND.