In samenwerking met onze partners Tear, A Rocha, Missienederland en in samenwerking met de EO organiseren we een collegedag over Ecologische Gerechtigheid. 

 

God schiep een prachtige aarde. Maar wat en hoeveel zegt de Bijbel eigenlijk over het vervolg: over onze zorg voor en omgang met de schepping? Is Jezus’ verlossingswerk ook van toepassing op flora en fauna? En heeft de kerk een verantwoordelijkheid als het gaat om milieuvervuiling of klimaatverandering?

 

De collegedag Ecologische Gerechtigheid is bedoeld voor predikanten, kerkleiders en studenten die de krachtige boodschap van het evangelie voor de hele schepping willen (her)ontdekken. Je wordt geprikkeld in je denken en gaat met vakgenoten in gesprek over de toepassing van de thematiek in het dagelijks leven van de kerk.

 

Met medewerking van Dave Bookless, dominee in Londen en theoloog bij A Rocha, en Ruth Valerio, directeur Global Advocacy and Influencing bij Tearfund UK, milieuactiviste en theologe.

 

Datum en tijd: 8 mei, van 9:00- 17:00 uur 
Locatie: EO Kapel, Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC, Hilversum   
Kosten: € 37,50 per persoon, studentenprijs: € 17,50 

 

Waarom vinden we als Micha Nederland dit thema belangrijk? 

Als Micha Nederland geloven we dat God zelf herstel brengen zal. Wat geknakt is maakt hij weer heel. Op zijn tijd. En tot die tijd kunnen we niet blijven toekijken en stilzitten. Want de kerk –zijn lichaam – is er om herstel te brengen, recht te zetten en heel te maken. Tot eer van God en ten dienste van heel de schepping: mens, dier en natuur. Micha Nederland zet zich daarom in voor sociale én ecologische gerechtigheid en om zorg te dragen voor héél zijn schepping. In dit college wordt je gevoed vanuit de bijbel en willen we je toerusten om deze thema’s ook in je eigen gemeente onder de aandacht te brengen. 

 

Tijdens deze college dag presenteren we ook de her uitgave van het boek van Dave Bookless in de michareeks: Het groen hart van het geloof. Meer info volgt! 

 

Ik geef me op