Buigen om recht te doen

Nederig wandelen met God en het betrachten van recht en liefhebben van trouw gaan samen op. Terwijl we recht doen, mogen we ons buigen voor de Heer. En als we buigen voor Hem, geeft Hij ons liefde voor het goede en richt Hij ons op recht te doen. Daarom: ‘Buigen om recht te doen’ – Micha 6: 8.

 

In het thema leggen we het accent op het laatste deel van Micha 6: 8: ‘nederig wandelen met uw God’. De afhankelijkheid van en het vertrouwen in de Heer in Psalm 121 sluiten hier bij aan. Voor onze themakeuze zijn twee redenen:

  1. Het wandelen met God is de voedingsbron, de basis en het doel van al ons handelen, ook als het gaat om recht doen en trouw liefhebben. Het één gaat niet zonder het ander. Vertrouwelijke omgang met God leidt tot omzien naar Zijn wereld, in het doen van het goede ontmoeten wij God.
  2. Dit accent op het nederig wandelen met God zet onze aandacht voor sociale en ecologische gerechtigheid in het juiste perspectief. Het Koninkrijk van God is niet maakbaar, laat zich niet afdwingen. Wanneer we al resultaten behalen, is dat te danken aan de Heer: ons past bescheidenheid.

 

Tekst

Vanwege het tienjarig bestaan van Micha Nederland kiezen we (opnieuw) voor Micha 6: 8: Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.
(HSV)

 

Om optimaal aan te sluiten bij kerken die het oecumenisch leesrooster volgen, kiezen we als tekst voor de tweede lezing Psalm 121: een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.