'Ik stel me een land voor waar iedereen welkom is' Bettelies Westerbeek

Blog Micah Global Consultation – Bettelies Westerbeek

 ‘May the peace of our Lord be with you.’  Ik krijg een warme omhelzing van de vrouw naast mij, haar vriendin pakt mijn beide handen en geeft me een zoen op mijn wang “and with you”. De Micah Global consultation is begonnen: 350 mensen uit 63 landen zijn in Lima 5 dagen bij elkaar om na te denken over Integral Mission en Shalom. 5 dagen vol workshops, lezingen en inspiratie.

 

Zoveel verschillende mensen bij elkaar met hetzelfde doel voor ogen: het koninkrijk van God, dat is prachtig en hoopvol. Maar iedereen lijkt zich er van bewust dat die diversiteit ook een uitdaging is. Al tijdens de eerste workshop vraag ik me af of het niet wat bondiger kan. Ik merk ik dat ik als Nederlander directe communicatie wel kan waarderen maar dat dat niet altijd gedeeld wordt door deelnemers uit andere landen. Als we in kleine groepen uiteen gaan duurt het 15 minuten om te bepalen wat we gaan bespreken. Dat kan efficiënter.

 

In de middag vertelt een van de sprekers dat multiculturele verbanden alleen echt tot stand  kunnen komen door Pinksteren, het is de geest van God die ons helpt elkaar te verstaan. Zonder deze Geest zijn de grenzen van culturen te sterk, de angst voor de vreemdeling te groot. God verbindt ons met elkaar, neemt onze angst weg. Relevant voor mijn kleine irritaties tijdens de workshop, maar ook relevant voor de manier waarop we in Nederland met vluchtelingen omgaan, hoe verschillende bevolkingsgroepen langs elkaar heen leven en hoe ons land zich steeds meer lijkt af te sluiten en terug te trekken omdat we eerst voor onszelf willen zorgen.

 

Als de spreker vervolgens de vraag stelt “ hoe zou het koninkrijk van God er in jouw land uit zien als god vandaag al je gebeden zou verhoren” stel ik me een land voor waar iedereen welkom is, waar we gul onze rijkdom en moedig onze veiligheid delen, waar mensen plezier hebben en we ons niet laten leiden door angst maar door liefde. Vanuit Lima:  Shalom voor Nederland! 

 

Deze blog is geschreven door missionair pionier Bettelies Westerbeek.