'A call to speak and to act. In His Name' Marnix Niemeijer

Blog Micah Global Consultation – Marnix Niemeijer

Lima en dan?

Lima ligt weer achter mij. De stad waar het niet regent, maar die wel een week lang het decor was van sprankelende kleuren, die meekwamen met de 350 deelnemers uit meer dan 60 landen.

Wat is de betekenis van de 6e mondiale Micha conferentie? Voor mij ligt de betekenis in sommige ervaringen en uitspraken waarin ik Gods aanwezigheid in het bijzonder ervoer.

Allereerst het feest van de eenheid in verscheidenheid, dat iets zichtbaar maakte van het geheimenis van God, die drie in één is. De rijkdom van God de Vader, de Zoon en Heilige Geest, die ons – komend vanuit verschillende culturen – één maakt. Een niet te onderschatten waarde in tijden van nood en migratie.

Ook de overstijgende betekenis van sommige Bijbelpassages, die ons werden aangereikt vanuit andere landen en continenten. Ik noem er drie:

  1. Het evangelie dat niet alleen een boodschap van recht in zich draagt, maar recht is: zie Mattheus 12: 18-21, waarin Jezus missie kernachtig wordt verwoord als ‘recht verkondigen aan alle volken’ [bisschop Zac uit Oeganda].
  2. De richting waartoe het woord ‘ekklesia’ (‘kerk’) ons drijft. Dit woord, dat in het Nieuwe Testament veelvuldig wordt gebruikt, was een bestaand woord en had een maatschappelijke betekenis: mensen die zich vanuit de samenleving organiseerden om de samenleving van dienst te zijn [de theoloog Reimer, geboren Rus, woonachtig in Duitsland en werkzaam in Duitsland en Zuid-Afrika].
  3. En verbonden met (2): het belang om een man/vrouw van vrede zijn en van het zoeken naar mensen van vrede: zie het verhaal van de uitzending van de tweeënzeventig uit Lucas 10, wat een weg laat zien wanneer je de vrede van de stad zoekt, waarin ook je eigen vrede mee verbonden is (Jeremia 29) [professor Reimer, geboren Rus, woonachtig in Duitsland en Zuid-Afrika]. Wat hebben we dit nodig.

Deze ervaringen en noties hadden voor mij een profetische betekenis: a call to speak and to act. In His Name.

 

Deze blog is geschreven door Marnix Niemeijer, voorzitter van Micah Challenge International.