"Juist nu is het tijd om te handelen naar de woorden van Micha" brief aan politici

Blijf delen, ook in crisis

Uit diepe verontrusting over de dreigende bezuinigingen op de allerarmsten, roept Micha Nl de Nederlandse politiek op pal te staan voor het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Micha Nl is een beweging van 21 kerken en christelijke organisaties die samen oproepen om te delen met de allerarmsten, ook in crisistijd. De tekst van de brief:


“Voor veel mensen wereldwijd worden het dagelijkse bestaan en de toekomstmogelijkheden bepaald door armoede, voortgekomen uit onrecht en uitbuiting. Het is zeer onrechtvaardig om juist hen op te laten draaien voor de financiële crisis en opnieuw op hen te bezuinigingen. Gerechtigheid en menselijke waardigheid voor onze arme medewereldbewoners vragen iets anders van ons. Een houding waarin we onze naasten goed doen, hun welzijn bevorderen en zo handelen met hen als we zelf behandeld willen worden.

 

Recht doen
We sturen u deze oproep als Micha Nederland. Wij zijn een beweging van kerken, organisaties en christenen die staat voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Samen met christenen wereldwijd[1] hebben wij ons verbonden aan de drie principes die de bijbel noemt in Micha 6:8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”

Kortom: we willen goed en recht doen. Niet als een eenmalige hype, maar als een groeiende gezindheid van het hart en gerichtheid van ons handelen. Omdat wij streven naar een rechtvaardige wereld wil Micha Nederland met deze brief haar zorg uiten over de mogelijkheid van extra bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking.

 

Pijn
We erkennen dat er een noodzaak is voor bezuinigingen. De pijn die mensen in Nederland daardoor zullen ervaren, willen we niet bagatelliseren. Pijn is pijn. Maar nu we in Nederland extra nadenken over ons huishoudboekje, is het belangrijk dat we inzien dat die pijn ons wel wat kan opleveren. Zoals lichamelijke pijn een waarschuwing is, kan financiële pijn ons inzicht brengen dat de verhoudingen in de wereld niet zo kunnen blijven: torenhoge rijkdom voor een klein deel van de wereld naast de meest ellendige armoede voor ontelbare anderen.

 

Eerlijk
Juist nu is het tijd om te handelen naar de woorden van Micha. Door niet extra te korten op ontwikkelingssamenwerking. Door te blijven staan voor het deel van ons budget dat besteed wordt ten behoeve van de (aller)armsten. Maar ook via een eerlijk grondstoffenbeleid, eerlijke handel en een goed klimaatbeleid kunnen we gegroeide onrechtvaardigheid recht zetten. De huidige crisis op de wereldmarkt is immers veroorzaakt door het rijke Westen. Ons consumptiepatroon en vervuilingsgedrag raakt juist de levens van veel Derdewereldbewoners. Miljoenen mensen ver weg, met wie het stap voor stap wat beter ging, zijn door ‘onze’ crisis de achterliggende paar jaar weer onder de armoedegrens terecht gekomen. Ligt daar niet een schuld om te vereffenen?

 

Solidair
Wij verwachten dat het nog altijd welvarende Nederland zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. Het is niet alleen een taak van individuen om solidariteit te tonen. Overheden en (wereld)leiders moeten het belang van internationale solidariteit en rechtvaardigheid voorleven. Wij vragen u daarom onze regering op te roepen het budget voor ontwikkelingssamenwerking te handhaven.”