Bid voor heel de schepping

Vandaag komen er een aantal dingen samen. Paus Franciscus roept ons op vandaag te bidden voor zorg voor de schepping; in Nederland is het duurzame dinsdag en wordt er aan het kabinet een koffer voor duurzame ideeën en initiatieven uitgedeeld; Koenders kondigt Nederlandse klimaatvergaderingen aan en Obama roept op tot een snelle aanpak van klimaatverandering.  Vanuit allerlei lagen in onze Nederlandse en Internationale samenleving is er beweging rondom zorg voor de schepping. Laten we ook zelf in beweging komen. Niet alleen omdat paus Franciscus ons er toe oproept, maar omdat we het zelf belangrijk vinden. Laten we bidden voor Gods schepping. Bid voor mens en natuur.  Bid dat wij zorgen voor de schepping en bid dat God zijn schepping heel maakt.

 

Gebed voor de aarde

Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen
voor het leven en zijn schoonheid behoeden.

 

Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen,
te redden.

 

Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.

 

Raak de harten
van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.

 

Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.

 

Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.

Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Tekst: Paus Franciscus (24 mei)

 

Door: Annemarthe Westerbeek, coördinator Micha Nederland.