God, Wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van u gelaat over ons schijnen, Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht Dat de vo