Gebedsdag

Nationale gebedsdag voor de wereld 

 

Op 28 juni a.s. is er een nationale gebedsdag voor de wereld. We bidden voor mensen die ernstig lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Micha Nederland schaart zich achter dit initiatief. We roepen kerken op om op 28 juni extra tijd te nemen voor gebed voor de wereld en Psalm 67 te zingen of lezen als een gezamenlijk gebed om Gods zegen. 

 

 

Gebedspunten

Bid met ons mee voor de wereld:
>> Voor de landen waar het coronavirus zich uitbreidt.
Dat de besmettingen toch gestopt worden en de
gevolgen beperkt blijven.

>> Voor de miljoenen mensen wereldwijd die hun baan of
bedrijf zijn kwijtgeraakt en daarmee hun inkomsten.
>> Voor alle ouders die niet weten of er vanavond weer
eten is voor hun kinderen.
>> Voor ontferming voor die gebieden die bedreigd worden
door een nieuwe sprinkhanenplaag. Dat die mee mag
vallen zodat oogsten gered worden.

>> Voor regeringsleiders om de juiste maatregelen te treffen
en voor hulpverleners om bescherming en kracht.

>> Om regen als het te droog is en voor het stoppen van
de regen waar er te veel valt.

>> Voor landen waar conflicten zijn en onschuldige
mensen sterven.

Informatie & contact

De gebedszondag voor de wereld is een initiatief van het
Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red
een Kind, Tear, Woord & Daad, ZOA) en wordt ondersteund
door ChristenUnie, Compassion, Diaconaal Steunpunt,
Diaconaat CGK, Evangelische Omroep, Evangelisch
Werkverband, IJM, Kerk van de Nazarener, Kom over en help,
Leprazending, Leger des Heils, Light for the World, Micha
Nederland, MissieNederland, Prisma, SGP, Stichting HOE,
Trans World Radio, Verre Naasten, VPE Zending,
World Vision, Zending en Gemeente.

 

Kijk ook op www.christelijknoodhulpcluster.nl voor meer informatie