Bidden voor de schepping?

 

 

Geregeld spreek ik in kerken. Vaak stel ik tijdens mijn verhaal de vraag: wie bidt er eigenlijk voor de schepping? Veel mensen vinden dat een lastige vraag. Er wordt wat ongemakkelijk op de stoelen geschoven. Soms gaat er een enkele hand omhoog, meestal niet een.

 

Het is vandaag ‘biddag voor gewas en arbeid’. Een goed moment om diezelfde vraag te stellen: bidden voor de schepping – waarom zou je dat doen? We bidden voor onszelf – als we het moeilijk hebben. We bidden voor onze medemens in nood – dichtbij of ver weg. Maar bidden voor de schepping: voor planten, dieren, klimaat, zeeën en tropische bossen?

 

Trouw aan de schepping

Ik denk dat er goede redenen voor zijn om te bidden voor de schepping. God is de Schepper. Als zijn schepping ernstige schade oploopt, mag je bidden om zijn trouw aan de schepping, om zijn belofte van herstel en vernieuwing. Verder kun je bidden om je eigen toewijding aan de schepping. Wil je echt duurzaam leven, dan kost dat wat. Het gaat tegen de tijdgeest in als je zaken anders wilt aanpakken, als je hier en daar echt stappen terug wilt doen. Bid ook voor mensen met grote verantwoordelijkheden op dit vlak, voor natuur- en milieuorganisaties, voor boeren en voor overheden.

 

Hoop

Bidden doet ook iets met jezelf. Het voedt je verlangen om zorgzaam om te gaan met alles wat God heeft gemaakt. Het versterkt je overtuiging dat het goed is om zelf iets te doen. Het maakt je blij en hoopvol: God is ‘in control’. Zoals we het in de kerk soms plechtig zeggen: ‘Hij laat nooit los wat zijn hand is begonnen’. Bidden helpt dus om niet cynisch of sceptisch te worden over de toestand van de aarde. Christenen zijn mensen van hoop: want de toekomst is goed en ligt in Gods handen!

 

Vrede en gerechtigheid

In het ‘Onze Vader’ bidden we: uw Koninkrijk kome. We bidden dan om Gods koninkrijk van vrede en gerechtigheid. De komst van dat koninkrijk is goed nieuws voor mensen, dieren en planten, voor heel de schepping. Bidden voor de schepping: eigenlijk doen we het dus toch vaker dan we beseffen!

 

Embert Messelink is directeur van de christelijke natuurbeweging A Rocha. A Rocha is een van de partners van Micha Nederland.