Biddag met psalm 104

Rondom de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid, die veel kerken vieren, is een mooi pakket samengesteld.  A Rocha, de Noach alliantie en EA ontwikkelden samen: ‘What a Wonderful World!’

 

Dit kerkenpakket bevat een preekschets, suggesties voor liederen en gebeden, een aanzet voor een preekbespreking, twee powerpoints, kinderactiviteiten en praktische tips om als kerk meer aan natuur- en milieuzorg te doen.

In het pakket staat Psalm 104 centraal. Deze psalm bezingt de creativiteit van de Schepper en de biodiversiteit. 

 

‘What a Wonderful World’ is gemaakt door natuurbeweging A Rocha, in samenwerking met de Noach Alliantie en de Evangelische Alliantie. Het materiaal is erg geschikt om te gebruiken op biddag (13 maart) of een van de zondagen eromheen. Het pakket is gratis te downloaden via A Rocha.