Armen zijn er altijd

Overdenking – door Hans Albas

Wereldwijd zijn er acht mensen die evenveel bezitten als de helft van de wereldbevolking…. Hoewel er in veel opzichten vooruitgang wordt geboekt in het bestrijden van extreme armoede, neemt het verschil tussen arm en rijk nog altijd snel toe. Dat komt doordat het probleem van armoede een diepe, geestelijke oorzaak heeft.

 

God belooft aan Israël dat niemand gebrek zal lijden als iedereen zich houdt aan zijn voorschriften voor een rechtvaardige samenleving. Dat lezen we onder andere aan het begin van Deuteronomium 15. Vers 11 van dat hoofdstuk is echter heel ontnuchterend:

 

Armen zullen er altijd zijn bij u.

 

Onder Gods zegen kan het land van Israël meer dan genoeg opbrengen om al haar inwoners in welvaart te laten leven. Net zoals de aarde ruim voldoende opbrengt om iedereen daarop te voeden. Het probleem is dat de opbrengsten van natuur en menselijke inspanning niet gelijk verdeeld worden. Doordat mensen niet leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord, heeft de een te veel en de ander te weinig.

 

Armen zullen er altijd zijn bij u.

 

Er zullen altijd mensen zijn die hun moeilijke omstandigheden vooral aan zichzelf te wijten hebben. Toch geldt in zijn algemeenheid dat armoede een veel diepere en bredere oorzaak heeft dan persoonlijke keuzes. Armoede ontstaat als een samenleving als geheel niet wordt ingericht zoals God dat voorschrijft. En dat gebeurt niet, doordat mensen zich niet willen onderwerpen aan God maar het zelf voor het zeggen willen hebben.

 

We mogen dus niet gemakzuchtig naar de arme wijzen en alle verantwoordelijkheid voor zijn armoede bij hem neerleggen. We zullen moeten erkennen dat wij deel van het probleem zijn. Armoede is de verantwoordelijkheid van de hele samenleving. En de oplossing ligt in het gaan leven naar Gods wil, zoals we die ontdekken in de Bijbel. God roept ons daarin op om ervoor te zorgen dat de rijken niet steeds rijker worden ten koste van anderen, zodat er geen armoede zal ontstaan.

 

            ‘De armen zijn altijd bij jullie …’,

 

horen we ook Christus zeggen in Mattheüs 26 vers 11. Zijn leerlingen zijn ontstemd omdat een vrouw een flesje met kostbare olie uitgiet over het hoofd van Jezus. Die dure olie had verkocht kunnen worden om de opbrengst aan de armen te geven! Jezus relativeert die gedachte door te zeggen dat de armen wél maar Hijzelf niet altijd bij hen zal blijven. Hoewel armoede een reëel en gezamenlijk probleem is, is de oplossing ervan niet onze enige verantwoordelijkheid als christen. God dienen begint met Christus aanbidden en dat mag best wat kosten. Dat zet onze inzet voor armoedebestrijding in het juiste perspectief.

 

Zijn we ons bewust van de geestelijke oorzaken van armoede? Elk jaar op 17 oktober is het Wereldarmoededag. En de zondag daar vlak voor of na is het wereldwijd Micha Zondag. Micha Zondag biedt een gelegenheid om met elkaar na te denken over armoede en rijkdom. Juist in de kerken kan er een hemels perspectief schijnen op dit wereldwijde probleem. Door Christus te aanbidden, Gods Woord te openen én door verantwoordelijkheid te nemen voor de armen. Deuteronomium 15 vers 11 gaat namelijk verder:

 

Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het ​hart​ om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.

Armoede is een groot en reëel probleem, dat we niet zomaar even oplossen. Maar zolang er armen onder ons zijn, worden we opgeroepen om hen te helpen. Zou je dat vandaag misschien heel praktisch kunnen maken? Door de verkoper van de Straatkrant bij jou op de hoek te trakteren op koffie met gebak. Of door een dagje uit te gaan met iemand die rond moet komen van een uitkering of afhankelijk is van giften. Of misschien wel door iets heel waardevols te verkopen en de opbrengst te geven aan iemand die in armoede leeft. Laten we vrijgevig zijn tegenover iedereen die het nodig heeft!

 

Micha Zondag 2018 heeft als thema ‘Arm raakt Rijk – Rijk raakt Arm’. Bekijk de materialen