Studiemiddag predikanten en kerkelijk werkers

Vindt plaats op 15/06/2017

Helaas kan de studiemiddag niet doorgaan in verband met te weinig aanmeldingen. In het najaar zullen we een soortgelijke bijeenkomst organiseren, dit komt tijdig op deze website te staan. Wilt u een studiebijeenkomst organiseren in uw gemeente? Neem gerust contact op om samen de mogelijkheden te bespreken.

 

Micha Nederland organiseert in samenwerking met de CGK, GKv, NGK, PKN en Kerk in Actie een studiemiddag voor predikanten en kerkelijk werkers. De middag op 15 juni zal in teken staan van gerechtigheid.

 

Het belooft een boeiende middag te worden waarop we in de lijn van Micha 6:8, met het oog op ons gemeente zijn praktisch willen nadenken over wat het is om recht te doen, getrouwheid lief te hebben (en nederig te wandelen met uw God). De Micha Cursus heeft daarvoor de insteek op drie terreinen: De schepping (Planet), de mens (people) en welzijn/welvaart (profit) die we willen hanteren als uitgangspunt.

Als inleider voor die middag zal Ds. J. Verboom uit Gouda in ons midden zijn. Hij heeft mede vanwege zijn ervaringen in Colombia en Mexico veel met ons te delen. Voor de verwerking gaan we in groepen uiteen, waar we praktisch geïnformeerd worden en elkaar aanscherpen.

Graag willen we u vragen om:

  1. Die middag in uw agenda te reserveren en u aan te melden. (NB: voor de collega’s van de PKN: hieraan zijn 0.25 P.E.-punten toegekend. Daarvoor wordt u geacht “Genieten van genoeg” van Martine Vonk te lezen en een leesverslag, met reflectie tijdens of na de studiemiddag in te dienen.

  2. Houd de bladen: De Wekker, de Waarheidsvriend en Theologia Reformata in de gaten: we laten daarin artikelen plaatsen die de inhoud van de dag voorbehandelen.
  3. Maak uw collega’s attent op deze middag en kom gezamenlijk naar Woudenberg!

De plaats waar we ons willen laten inspireren is:

 

 

De studiemiddag vindt plaats op donderdag 15 juni, van 12.30 uur tot 16.30 uur. De kosten voor de middag zijn €19,50 per persoon (incl. lunch).

 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:

 

Ds. Gé Drayer

Namens CGK, GKv en NGK. Tel: 06-20533303.

 

Dick van Dijk

Gemeenteadviseur en projectleider Micha Cursus. Tel: 06-15139055.