Met Micha 6:8 en al die andere honderden bijbelteksten over armoede in het achterhoofd, kunnen we niet stil blijven zitten. In 2006 startte daarom de Micha Campagne ook in Nederland. Op 31 oktober dat jaar publiceerden we een duidelijk Manifest, waarin we oproepen tot ‘goed en recht doen’ om dit nogmaals te markeren. 

 

Het manifest erkent onze schuld en nalatigheid op het gebied van armoede en schepping. Maar heeft tegelijk een oproep om goed en recht te doen, opnieuw.

 

Samen

Anno nu vragen we met brieven en korte acties aandacht bij de landelijke politiek voor gerechtigheid en daarmee het terugdringen van armoede. Zo stuurden we voorjaar  ’14 een bezorgde brief naar de Australische ambassades om aandacht te vragen voor corruptie op de komende G20 top.
In de jaren daarvoor stuurden we o.a. een  indringende brief naar de Tweede Kamer over de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking (lente 2012) . Najaar 2012 stuurden we nogmaals een bezorgde brief naar Kabinet en Kamer over de opnieuw voorgenomen bezuiniging op de allerarmsten. Voorjaar 2013 protesteerden we tegen de vervolging van de Ugandese bisschop Zac vanwege zijn vreedzame protest tegen corruptie.

 

Zelf doen
Via deze site tref je meer concrete tips voor je kerk.  En in het Micha Cursusboekje tref je nog veel meer handvatten om denken in doen om te zetten. Of teken de petitie:

 

Corruptie-banner