“Handen en voeten geven aan het geloof” 5.000e Micha Cursusvolger

5.000e volger Micha Cursus

De Micha Cursus bereikte mei 2012 een mijlpaal: de 5.000e cursusdeelnemer diende zich aan. Projectleider van de Micha Cursus, ds. Simon de Kam, feliciteerde de 30-jarige Jan-Willem Haaring uit Utrecht. De Micha Cursus, over ‘goed en recht doen’, is in 2007 opgezet en wordt kerkbreed gevolgd.

 

 

“Van PKN tot Baptist en evangelisch tot Gereformeerd vrijgemaakt en RK, praktisch elk kerkgenootschap volgde al een cursus. Vaak ook in een interkerkelijke groep”, aldus een enthousiaste projectleider. Voor de 5.000e cursusvolger zat de aantrekkingskracht vooral in “het op een praktische manier handen en voeten geven aan het geloof. Het is leerzaam en een leuke manier om bewuster te worden van de keuzes die je kunt maken in het dagelijks leven. Thema’s als rentmeesterschap, recht doen en duurzaamheid gaan veel meer leven. Het raakt meer dan je denkt.”

 

Kiezen
Vooral het thema van de eerste avond, ‘Alles wat ik gekregen heb’, sprak de 5.000e cursusvolger aan: “Daarin komt ondermeer aan bod hoe alles wat we van God hebben gekregen in de wereld (oneerlijk) is verdeeld. Dat is een groot probleem waar je een machteloos gevoel van kunt krijgen. Als inwoners van het rijke westen hebben we niet alleen veel, we hebben ook veel te kiezen. En dat laatste is waar het bij de Micha Cursus om gaat. God vertrouwt ons veel toe en daar mogen we bewust iets mee doen. Dat vind ik inspirerend.”

 

Goed doen
Wat is goed en recht doen? Hoe doe ik dat thuis of in de kerk? Wat betekent gerechtigheid? Wat heb ik allemaal gekregen en wat kan ik daarvan weer uitdelen? Vragen die aan bod kunnen komen bij een Micha Cursus. Met een vaste groep of nieuwe (soms interkerkelijke) club van mensen, is het mogelijk in zes avonden en een actiezaterdag deze praktische cursus over gerechtigheid te volgen. Sommige kerken verbinden hier ook een speciale Micha Zondag of lezing aan.

 

Herdruk
Inmiddels is de cursus toe aan een derde druk. De komende maanden volgen er nog cursussen in heel veel steden en kerken. Instructie- en introductieavonden voor cursusleider en geïnteresseerden worden door heel Nederland gegeven de komende maanden.