Micha Zondag 2017-18

Micha Zondag is in 2018 op 14 oktober. In 2019 op 20 oktober en in 2020 op 18 oktober. Weten waarom? 

Als je God ontmoet als Heer van de Schepping dan gaat de knop om…We worden er ons van bewust dat ook klimaatverandering een onderwerp is waar we als christenen mee aan de slag moeten. Vanuit de gedachte dat God, de Schepper, de hele wereld in zijn hand houdt, maar wij wel onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor dat wat we doen met Gods schepping en met de gevolgen ervan voor onze naaste. Zonder dat we de suggestie wekken ‘het allemaal wel even op te lossen’. Maar wel in vertrouwen op Hem van wie de aarde is en alles wat daarop leeft.  Lees meer over het thema ‘de knop om’. 

We leggen vanaf september 2017 echter minder nadruk op deze ene dag en benadrukken dat elke zondag een Micha Zondag kan zijn. Door aan te sluiten bij het jaarthema 2017-18 van Micha Nederland is het makkelijker om bijvoorbeeld de Micha Cursus te betrekken.

Het thema van de Micha Zondag 2017-18 is gebaseerd op Psalm 24:1.


 

BewarenBewaren

BewarenBewaren