Contact

Micha Nederland

Annemarthe Westerbeek – Coördinator

E-mail: coordinator@michanederland.nl

Telefonisch bereikbaar op: maandag en donderdag
  

 

 

 

 

Xander de Rooij – Communicatiemedewerker

E-mail: communicatie@michanederland.nl

Telefonisch bereikbaar op: donderdag

 

 

 

 

 

Melissa Sybesma – Stagiair

E-mail: stage@michanederland.nl 

Telefonisch bereikbaar op: maandag t/m donderdag 

 

 

 

 

 

 

Telefoon

+31 (0)30 69 69 600 (via Tear) 

 

Bezoekadres

Laan van Vollenhove 2941, 3706 AK Zeist

 

Micha Zondag

Projectleider/Voorzitter: Rijn de Jonge
E-mail: info@michanederland.nl

 

Micha Cursus

Projectleider: Dick van Dijk
E-mail: vragen@michacursus.nl

 

Micha Young

Via coördinator Micha Nederland 
E-mail: coordinator@michanederland.nl 

 

Overige Micha onderdelen

Via coördinator Micha Nederland: 

E-mail: coordinator@michanederland.nl 

 

Bankgegevens

St. Micha Nederland, Zeist
Rekeningnummer 39.05.22.295 (Triodosbank)
IBAN:  NL45TRIO0390522295 (Micha Nederland heeft een ANBI status)

 

Bestuur Micha Nederland

Voorzitter: Wouter de Jong (Burgemeester Houten),
Penningmeester: Adri Veldwijk (MissieNederland),

Algemeen secretaris: Henk Jochemsen (Prisma),

Algemeen bestuurslid: Herman Carlier (CGK/NGK/GKV)

Algemeen bestuurslid: Carla van der Vlist (Kerk in Actie)

Algemeen bestuurslid: Herman Oevermans (CHE)

Algemeen bestuurslid: Geert Jan van Dijk (Tear)